Altijd beschikbaar

 

Openen of sluiten van de rekening Gratis
Minimumbedrag Geen
Maximumbedrag 2.000.000 EUR per rekening
Basisrente (berekend op jaarbasis) 

0,00%

Getrouwheidspremie
(berekend op jaarbasis)
0,00%
Geld storten en afhalen  Onbeperkt
Looptijd Onbeperkt
Fiscaliteit rente-inkomsten Onderhevig aan de roerende voorheffing van 30%, ingehouden door de bank 
Rekeninguittreksels opvragen
  • Online: gratis
  • Via de post: verzendkosten vanaf het eerste rekeninguittreksel  
Afrekening eventuele kosten Jaarlijks

Wettelijke informatie

  • Conform de tarieven van kracht op 05-02-2019, wijzigingen voorbehouden. Basisrente en getrouwheidspremie kunnen op elk moment aangepast worden. Triodos Bank informeert u hierover via het rekeninguittreksel, Internet Banking of e-mail.
  • De Triodos spaarproducten vallen onder het Belgische recht. Triodos Bank is het Belgische bijkantoor van Triodos Bank nv (maatschappelijke zetel in Nederland).
  • Een Triodos spaarrekening Business is een niet-gereglementeerde rekening. Er is geen informatiefiche beschikbaar.
  • In geval van een faillissement of het risico op een faillissement van de bank, is uw spaargeld tot 100.000 EUR per organisatie beschermd door het Nederlandse depositogarantiestelsel (DGS) . Voor het deel van uw vorderingen tegenover de bank die boven 100.000 EUR uitkomen, loopt u het risico uw spaartegoeden niet terug te krijgen of te moeten omzetten in aandelen (bail-in). FinanciĆ«le instellingen en overheden vallen niet onder het DGS.