Sparen met een gegarandeerde rentevoet

Openen of sluiten van een rekening  Gratis
 Maximumbedrag   2.000.000 EUR per rekening
 Mogelijkheden
  • U kiest hoe lang u uw spaargeld wilt vastzetten: van 1 tot 10 jaar.
  • U kiest het bedrag dat u wilt inleggen (vanaf 2.500 EUR per contract).
  • U kiest hoe uw rente wordt betaald: maandelijkse of jaarlijkse betaling of jaarlijkse kapitalisatie.
Rente (berekend op jaarbasis) 1 jaar  0,00%
2 jaar  0,025%
3 jaar  0,025%
4 jaar  0,20%
5 jaar  0,30%
6 jaar  0,40%
7 jaar  0,45% 
8 jaar  0,50%
9 jaar  0,60%
10 jaar  0,80% 
  • Interesse in een termijnrekening op korte termijn (min. 1 maand - max. 364 dagen)? Neem dan contact op met ons.
Fiscaliteit rente-inkomsten  Onderhevig aan de roerende voorheffing van 30% ingehouden door de bank
Rekeninguittreksels opvragen
  • Online: gratis
  • Via de post: verzendkosten vanaf het eerste rekeninguittreksel 
Afrekening eventuele kosten   Jaarlijks

Wettelijke informatie

  • Conform de tarieven van kracht op 05-02-2019, wijzigingen voorbehouden.
  • De Triodos-spaarproducten vallen onder het Belgische recht. Triodos Bank is het Belgische bijkantoor van Triodos Bank nv (maatschappelijke zetel in Nederland).
  • Een Triodos termijnrekening Business is een niet-gereglementeerde rekening. Er is geen informatiefiche beschikbaar.
  • In geval van een faillissement of het risico op een faillissement van de bank, is uw spaargeld tot 100.000 EUR per organisatie beschermd door het Nederlandse depositogarantiestelsel (DGS) . Voor het deel van uw vorderingen tegenover de bank die boven 100.000 EUR uitkomen, loopt u het risico uw spaartegoeden niet terug te krijgen of te moeten omzetten in aandelen (bail-in). FinanciĆ«le instellingen en overheden vallen niet onder het DGS.