Hoe werkt uw Triodos termijnrekening Business?

 

Eén termijnrekening, verschillende contracten 

 • Eén termijnrekening volstaat voor meerdere contracten.
 • Als u meerdere contracten wilt openen, stort u de bedragen afzonderlijk (vanaf 2.500 EUR per contract).
 • Vermeld altijd, als u een bedrag stort op uw termijnrekening, in de mededeling de looptijd en uw keuze van rente-uitbetaling.

Overzicht van uw termijnrekening

 • De bewegingen op uw termijnrekening en een overzicht van uw contracten zijn beschikbaar via het rekeninguittreksel en/of via Internet Banking.
 • Het overzicht met uw contracten toont het bedrag, de begin- en einddatum en het rentepercentage.

Geldopname

 • Geldopname is enkel mogelijk op de vervaldag van het contract.
 • Vroegtijdige gedeeltelijke of gehele terugbetaling mogelijk onder voorwaarden en mits kosten (zie de tarieven )

Liquiditeitsgarantie

 • Een Triodos termijnrekening Business met liquiditeitsgarantie is bestemd voor verenigingen, sociale ondernemingen, coöperatieven en stichtingen die ondernemen ten dienste van de mensen en de maatschappij, verspreid over verschillende activiteitengroepen.
 • Specificiteit: enkel voor een termijnrekening met een oorspronkelijke looptijd van 3 jaar .
 • Voorwaarden: Vroegtijdige terugbetaling zonder wederbeleggingsvergoeding (maar mits administratiekosten) is mogelijk wanneer de gelden omwille van uitzonderlijke omstandigheden nodig zijn voor het goed functioneren van de organisatie. De aanvraag tot vervroegde opname moet schriftelijk gebeuren. De bank kan documenten vragen om de aanvraag te staven.

Betaling van uw rente  

 • U kiest voor een maandelijkse of jaarlijkse storting of een kapitalisatie van uw rente.
 • De roerende voorheffing wordt direct van uw rente-inkomsten afgehouden.
 • De rente wordt gestort op de door u aangegeven rekening.

Vervaldag

 • Twee weken vóór de vervaldag van uw contract ontvangt u een brief met de vraag welke bestemming u wilt geven aan het vrij te komen bedrag.
 • U kunt dan kiezen voor:
  • verlenging van uw contract voor een looptijd die u past tegen het actuele rentetarief
  • storting van het vrijgekomen bedrag naar een Triodos spaar- of zichtrekening Business of naar een andere rekening
  • een ander duurzaam Triodos-product