Internet Banking: uw rekeningen online beheren

   

Afhankelijk van het type rekening, beschikt u over verschillende functies:

 Functies Zicht-rekening  Spaar-rekening  Termijn-rekening  Effecten-rekening
 Raadplegen van het saldo van uw rekeningen x x x x
 Raadplegen van de status van uw verrichtingen/orders in behandeling x x - x
 Raadplegen van uw CodaBox-mandaat  x  x  x  -
 Overzicht van uw beleggingen - - - x
 Aanmaken, raadplegen, wijzigen en autoriseren van binnenlandse/SEPA verrichtingen met of zonder memodatum x x - -
 Aanmaken, raadplegen, wijzigen en autoriseren van binnenlandse/SEPA doorlopende opdrachten  x - - -
 Zoeken in het overzicht van uw verrichtingen/orders x x x x
(van de laatste 5 jaar)
 Downloaden van het overzicht van uw verrichtingen in een Excelbestand x x x -
Beheer van uw begunstigde rekeningen x x x -
 Formaat van uw rekeninguittreksels aanpassen (elektronisch en/of papier) x x x x
 Periodiciteit van het aanmaken van uw rekeninguittreksels aanpassen (voor elke rekening is een verschillende keuze mogelijk) x x x -
 Rekeninguittreksels downloaden en afdrukken  x  x  x  x (halfjaaroverzicht en verrichtingen)
 Downloaden van CODA-bestanden (manueel of via CodaBox) x x x  -
 Downloaden van bestanden uit uw boekhoudpakket x x - -
 Meerdere gebruikers kunnen dezelfde verrichting autoriseren x x - -

Wilt u meer informatie? Lees dan de Goed om te weten Internet Banking voor professionele klanten en de Bijzondere Voorwaarden Online Banking.

Wees waakzaam met persoonlijke gegevens

Bekijk hier het Febelfin filmpje:

Contact

Michel Piette

Hebt u vragen?

Onze medewerkers van de helpdesk Online Banking helpen u graag (van maandag tot vrijdag, van 9u tot 17u)

Een verdachte e-mail in naam van Triodos Bank ontvangen (phishing)? Stuur die e-mail onmiddellijk door naar phishing@triodos.be .