Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Bankwaarborg

Waarborg uw verbintenissen tegenover derden

Om de naleving van uw financiƫle verbintenissen te waarborgen, moet u soms een bankwaarborg leveren. Daarvoor kan u geld op een rekening blokkeren of opteren voor een alternatieve oplossing: de bankwaarborg van Triodos.

Met de bankwaarborg van Triodos kan u uw verbintenissen waarborgen. Concreet betekent dit dat wij borg voor u staan. Indien u uw verplichtingen op de vervaldag niet bent nagekomen, gaan wij de verbintenis aan om aan de begunstigde van deze waarborg het gevorderde bedrag te storten. Uiteraard moet  u ons dit bedrag nadien terugbetalen.  

De bankwaarborg is dus een volwaardig krediet met alle kosten en waarborgen van dien.

Details en voorwaarden

  • Wij verlenen enkel bankwaarborgen aan klanten die al een kredietopening bij Triodos hebben
  • U betaalt geen interesten
  • U betaalt om de drie maanden een provisie die wordt berekend op het bedrag van de waarborg
  • Bij een bankwaarborg die wordt beveiligd door de storting van een gelijk bedrag dat op een rekening wordt geblokkeerd, moet u rekening houden met forfaitaire verwerkingskosten
  • Voor de andere bankwaarborgen betaalt u de gebruikelijke dossierkosten van een krediet