Kenmerken

 

Doel van de financiering Met het investeringskrediet kunt u roerende of onroerende investeringsgoederen op middellange of lange termijn aankopen of bedrijfskapitaal financieren
Looptijd Van 1 tot 25 jaar, afhankelijk van de levensduur van de gefinancierde activa
Bedrag Min. 50.000 EUR
Interesten Vaste of variabele rentevoet:
Vast: max. 10 jaar
Variabel: jaarlijkse, driejaarlijkse of vijfjaarlijkse herziening
Terugbetaling U kunt beslissen uw krediet vervroegd terug te betalen. In dat geval vragen wij u een wederbeleggingsvergoeding. Voor een krediet kleiner of gelijk aan 2 miljoen euro is de wederbeleggingsvergoeding gelijk aan 6 maanden interesten tegen geldende rentevoet, berekend op de vervroegd terugbetaalde som. Voor een kredietlijnbedrag groter dan 2 miljoen euro wordt de wederbeleggingsvergoeding berekend volgens de funding loss methode.
Terbeschikkingstelling Vrijmaking van het geleende bedrag op vertoon van de facturen
 Bijkomende informatie Productfiche Triodos investeringskrediet

 

Looptijd van de lening

De looptijd van uw lening is afhankelijk van de levenscyclus van de goederen die wij financieren:

  • van 10 tot 25 jaar voor uw onroerende goederen
  • van 5 tot 15 jaar voor uw machines en installaties
  • tot 5 jaar voor uw bedrijfsvoertuigen.

Bedrag

Wij financieren uw projecten vanaf 50 000 EUR.

Interesten

Wij leggen uw rentevoet vooraf voor een aantal jaren vast. Deze rentevoet is afhankelijk van de aard en het risicoprofiel van uw project, uw activiteitensector en de marktevolutie. Wij passen de rentetarieven toe volgens de markt. Met de frequentste formules kunnen de rentetarieven om de 3 of 5 jaar worden herzien. Dankzij onze formule “vaste rente” kunt u een vaste rentevoet tijdens de eerste 10 jaar combineren met vijfjaarlijkse herzieningen daarna.

Terugbetaling

Op basis van uw activiteit zoeken wij samen naar de beste terugbetalingsformule:

  • in vast kapitaal (u betaalt op elke vervaldag een vast kapitaalbedrag terug)
  • in vaste maandsommen

Wederbeleggingsvergoeding

U kunt beslissen uw krediet vervroegd terug te betalen. In dat geval vragen wij u een wederbeleggingsvergoeding. Voor een krediet kleiner of gelijk aan 2 miljoen euro is de wederbeleggingsvergoeding gelijk aan 6 maanden interesten tegen geldende rentevoet, berekend op de vervroegd terugbetaalde som. Voor een kredietlijnbedrag groter dan 2 miljoen euro wordt de wederbeleggingsvergoeding berekend volgens de funding loss methode.

Administratiekosten

Bij een kredietopening horen administratiekosten. Het precieze bedrag van deze kosten hangt af van de omvang van uw krediet en van de tijd die wordt besteed aan de behandeling daarvan.