Uw project kadert in een duurzame benadering? U hebt een financieringsbehoefte? Vraag een krediet aan.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

U stuurt de aanvragen per e-mail credits@triodos.be  of per post.

Wij vragen volgende documenten: :

  • het aanvraagformulier
  • de jaarrekeningen van de voorbije 3 jaar (of voor jongere organisaties:  de beschikbare jaarrekeningen)
  • liquiditeitsplanning voor de komende 12 maanden (voor een kaskrediet)
  • het businessplan (met o.a. het financieel plan van de komende 3 boekjaren om de terugbetalingscapaciteit na te gaan)


Volg uw kredietaanvraag

Eerste evaluatie

Bij ontvangst evalueert ons kredietcomité uw dossier. In deze fase heeft de evaluatie enkel betrekking op extrafinanciële criteria: wat is uw activiteitensector, is uw project duurzaam, wat is de meerwaarde ervan voor de maatschappij?

Analyse van het krediet

Als de evaluatie positief is, neemt onze klantenbeheerder contact met u op om de haalbaarheid van het gevraagde krediet (gedetailleerde analyse van het project, de bestaande cijfers, het financiële plan, eigen inbreng, terugbetalingscapaciteit, ervaring van de dragers van het project) te onderzoeken. Op elke analysefase volgt een kredietvoorstel dat in het kredietcomité wordt voorgesteld en besproken.

Beslissing om het krediet toe te kennen

Als de beslissing van het kredietcomité positief is, krijgt u een kredietaanbod. Als u daarmee akkoord gaat, wordt dit aanbod een overeenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.

Terbeschikkingstelling van het krediet

Na ondertekening van de kredietbrief en de bijlagen daarvan, het stellen van de waarborgen en de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden (zoals bijvoorbeeld het voorleggen van een definitief bestek voor werken of een bouw), kunt u over uw krediet beschikken.


Contacteer ons voor meer informatie over uw kredietaanvraag