Kies de juiste waarborg voor uw krediet

Wanneer wij u een krediet verlenen, vragen wij u waarborgen. Die verzekeren ons de terugbetaling van de geleende sommen.
Dit kunnen zakelijke waarborgen zijn of waarborgen die van rechtspersonen of zelfs van overheidsorganismen afkomstig zijn.

Wij combineren soms verschillende waarborgen voor eenzelfde krediet omdat de pandwaarde van een waarborg lager ligt dan de nominale waarde daarvan.

Sommige overheidsorganismen kunnen u een waarborg geven voor het bedrag van het krediet dat u ons vraagt. Informeer u over de mogelijkheden die worden geboden door de waarborgfondsen die per sector en per gewest worden georganiseerd.

 


Enkele voorbeelden van waarborgfondsen :

Vlaanderen

Wallonië

  • SOWALFIN (Société Wallonne de Financement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises)
    www.sowalfin.be
    Doelgroep: kmo's

Brussel