Kenmerken

 

Doel van de financiering Met het kaskrediet kunt u, dankzij een liquiditeitsreserve, diverse uitgaven dekken of inkomsten op korte termijn voorfinancieren.
Looptijd Onbeperkt (tot herroeping van het krediet)
Bedrag Minimum 50.000 EUR
Interesten Basisrentevoet verhoogd met een marge
De interesten worden per kwartaal berekend en gedebiteerd
Provisie Reserveringsprovisie op de niet-gebruikte bedragen
Terugbetaling Volgens creditomzetten op de rekening
Terbeschikkingstelling Kasfaciliteit gekoppeld aan de zichtrekening
Bijkomende informatie  Productfiche Triodos kaskrediet

 

Looptijd van de lening

De looptijd van uw kaskrediet kan onbeperkt zijn of beperkt als uw behoefte tijdelijk is. Het kaskrediet kan door een van beide partijen met een voorafgaande kennisgeving van 15 dagen worden herroepen.

Bedrag

Wij financieren uw kaskredieten vanaf 50 000 EUR.

Interesten

Deze rentevoet is afhankelijk van de aard en het risicoprofiel van uw project, uw activiteitensector en de marktevolutie. Hij stemt overeen met een basisrentevoet, verhoogd met een marge. Wij passen de rentetarieven toe volgens de markt.

Terugbetaling

In principe betaalt uw kaskrediet zichzelf terug dankzij de creditomzetten op uw rekening.

Reserveringsprovisie

U betaalt enkel interesten op de effectief opgenomen som. Aan het einde van elk kwartaal rekenen wij echter een reserveringsprovisie aan op de niet-opgenomen bedragen omdat wij u het volledige kaskrediet ter beschikking stellen.

Administratiekosten

Bij een kredietopening horen administratiekosten. Het precieze bedrag van deze kosten hangt af van de omvang van uw krediet en van de tijd die wordt besteed aan de behandeling daarvan.