Op 1 juli 2013 trad de nieuwe wet overheidsopdrachten in werking. Die wetswijziging verruimde  het toepassingsgebied aanzienlijk.

Zo is de wet overheidsopdrachten niet enkel van toepassing op de klassieke overheden, maar ook op tal van privéorganisaties, ondernemingen en verenigingen.

In de onderstaande 4 stappen maken we u schematisch wegwijs in de complexe regelgeving omtrent overheidsopdrachten. U ontdekt achtereenvolgens of u de wet overheidsopdrachten moet toepassen, welke procedure u het best volgt en hoe u concreet tewerk gaat . Ten slotte tonen we u enkele van onze kredietprojecten die onderworpen zijn aan de wet overheidsopdrachten.

Voor uitgebreidere informatie raden we u aan de brochure van de Vlaamse overheid door te nemen.

DISCLAIMER : De informatie op deze pagina is een korte samenvatting van de wettelijke voorschriften inzake overheidsopdrachten, die niet bindend is voor Triodos Bank nv. Deze analyse is bovendien onderhevig aan evoluties naar aanleiding van aanpassingen van de wet of rechtspraak.

Stap 4 > Kredietklanten onderworpen aan de wet overheidsopdrachten

Breng uw spaargeld in kaart

Breng uw spaargeld in kaart

Breng uw spaargeld in kaart

Specifieke vragen inzake de wet overheidsopdrachten?

Stuur ze naar credits@triodos.be

Of neem rechtstreeks contact met ons op.

Christophe Convents

Bouwen aan de toekomst