Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Financieringspartners en waarborgverstrekkers

Wanneer wij u een krediet verlenen, vragen wij u waarborgen. Die verzekeren ons de terugbetaling van de geleende sommen.

Sommige overheidsorganismen kunnen een -bijkomende- waarborg geven aan ondernemingen die zelf niet over voldoende waarborgen beschikken. Triodos Bank NV werkt samen met o.a. volgende partners. 

 Partner  Voor wie?
De EaSI Borgstelling (waarborg vanuit het European Investment Fund) Organisaties en bedrijven die een bijdrage leveren op sociaal gebied met een kredietbehoefte vanaf 50.000 EUR tot max. 500.000 EUR
Waarborgbeheer nv Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, kunnen via de Waarborgregeling van PMV tot 75 procent van de verbintenissen laten waarborgen door de Vlaamse overheid.
Brussels Waarborgfonds De opdracht van het Brussels Waarborgfonds bestaat erin om aan kredietinstellingen een substantieel deel van de waarborgen toe te kennen, die van KMO’s en zelfstandigen vereist worden voor de toekenning van beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.