Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

6 domeinen voor een stimulerend kader

 

Om het toekomstperspectief ‘Een stimulerend kader voor evensloopbestendig wonen’   op significante schaal te kunnen realiseren, hebben we behoefte aan een passend, stimulerend beleidskader. We identificeren daarvoor 6 werkdomeinen.

 

1   Voorzie in een meer divers aanbod aan woonzorgvormen opdat ouderen volwaardig de regierol over hun woon- en zorgbehoeften kunnen opnemen.
2 Maak werk van duidelijke communicatie en sensibiliseringscampagnes inzake langer zelfstandig thuis wonen.
3 Maak lokale overheden bevoegd voor het monitoren en creëren van een leeftijdsvriendelijke stad of gemeente. Voorzie een coördinerende en aanjaagfunctie voor het regionale beleid. Voorkom de versnippering van incentives (premies, subsidies) door deze eenvormig te maken op regionaal niveau.
4 Voorzie in een kwalitatief zorgaanbod op maat van de gebruiker en dus aangepast aan de nieuwe woonzorgvormen.
5 Voorzie in een financieringskader dat de nodige kansen geeft aan een diversiteit van woonzorgvormen.
6 Herbekijk de fiscale instrumenten ter stimulans van woonzorgprojecten in functie van een de wensen van de zorggebruiker en, dus, een meer divers aanbod.