Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Perspectief op de toekomst van onze zorg

Een stimulerend kader voor levensloopbestendig wonen

Ons zorgmodel is vandaag in transitie. Met de overgehevelde bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming krijgen onze regionale beleidsmakers de komende jaren de kans om een nieuw en duurzaam zorgmodel uit te tekenen. Op maat van de zorgbehoevende persoon en in lijn met de budgettaire mogelijkheden. Aan de hand van drie perspectieven gaat Triodos Bank in dialoog en op zoek naar een toekomstvisie voor onze zorg.

Perspectief op de toekomst van onze zorg

De financiering van zorgorganisaties - ziekenhuizen, woonzorgcentra of voorzieningen voor personen met een beperking - is één van de voornaamste kredietactiviteiten van Triodos Bank.

26 procent26% van de Belgen zal 65 plusser zijn in 2060.

Door het verstrekken van krediet verleent de bank een hefboom voor de ontwikkeling van zorgondernemers die inzetten op kwalitatief, toegankelijk en klantgeoriënteerde dienstverlening. Op deze manier willen we bijdragen aan een meer duurzame zorgsector.

  • Maar wat is duurzame zorg?
  • Hoe zien we dit in de huidige transitiecontext?
  • Waar wil Triodos Bank nieuwe accenten leggen?

Samen met de sector en haar stakeholders willen we over deze vragen in dialoog gaan en bouwen aan een visie op de toekomst van de zorg.
Een visie die vervolgens het financieringskader van Triodos Bank vormgeeft en/of aanvult.  

Een stimulerend kader voor levensloopbestendig wonen

90-procent90% van de ouderen willen in de thuisomgeving blijven wonen.

In een eerste toekomstperspectief doet Triodos Bank een oproep voor meer inspanningen om zorgbehoevende personen te helpen langer thuis te blijven wonen. Daarvoor hebben we uiteraard nood aan een krachtig signaal vanwege het beleid. Maar ook andere maatschappelijke actoren, zoals projectontwikkelaars, architecten, zorgondernemers en financiers hebben een belangrijke rol te spelen.

Hoog tijd voor de start van een duurzame, maatschappelijke dialoog.

Benieuwd naar ons perspectief op levensloopbestendig wonen?

Het toekomstperspectief downloaden