Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Wijkgezondheidscentrum Zuidrand vzw

Interview met Gert Devolder

 

Wat maakt Wijkgezondheidscentrum Zuidrand bijzonder in de sector?

We zijn een centrum waarin artsen, een verpleegkundige, een administratief bediende en vrijwilligers aan de balie samenwerken. We werken met een forfaitair systeem. Dat wil zeggen dat wij een contract aangaan met de patiënt en zijn ziekenfonds. Per ingeschreven patiënt ontvangen wij een maandelijks bedrag van het ziekenfonds. De patiënt hoeft niets te betalen wanneer hij op consultatie komt.

WGC Zuidrand VZW - Gert Devolder

"In de sociale sector zijn mensen meestal niet zo geboeid door de financiële kant van de zaak. Triodos Bank slaagt er in om dit op een heel andere manier te organiseren en dat is heel welkom."

We werken in een duidelijk omschreven gebied. Enkel de inwoners van Hoboken, het Kiel en het Valaar kunnen zich inschrijven. Wij richten ons op iedereen in de wijk. Er wordt vaak gezegd dat een WGC er is voor mensen die geen geld hebben, maar eigenlijk klopt dat niet. Wij proberen ervoor te zorgen dat onze patiëntengroep een doorsnede is van de bevolking in de wijk. We zien wel dat we meer moeite moeten doen om jonge tweeverdieners bij ons te krijgen dan kansarmen. Sociale organisaties die met kansarmen werken, verwijzen ook snel door naar ons.

Er was aanvankelijk in Antwerpen wel wat tegenstand. Doordat wij gratis zorg wilden verlenen bestond de schrik dat we patiënten zouden afsnoepen van andere artsen. Bij de oprichting van het eerste centrum is er wat heisa geweest, maar de tegenstand is snel weggeëbd. Nu zijn we in Borgerhout een van de belangrijke spelers in het gezondheidslandschap. Toen we dit WGC in Hoboken wilden oprichten hebben we geen enkel protest meer ervaren. Er zijn ook gewoon te weinig huisartsen en alle wachtzalen zitten vol. Heel veel huisartsen hebben een patiëntenstop moeten invoeren en zijn blij dat er collega’s bij komen.

Niet al onze patiënten zitten in het forfait-systeem. Er zijn ook patiënten zonder papieren die geen enkele vorm van verzekering hebben. We proberen hen te helpen met een aanvraag bij het OCMW om in een systeem terecht te komen waarbij hun medische kosten toch vergoed worden. Er is altijd een percentage patiënten die deze waarborg uiteindelijk niet krijgt. Zij kunnen bij ons toch zorg krijgen. Wij vinden het ook onze sociale taak om dit te doen.

WGC Zuidran CZW - Pentad

Wat is uw visie op de toekomstige ontwikkelingen van de sector en uw organisatie?

In de gezondheidssector in België zie je een aantal belangrijke evoluties. Bijvoorbeeld op vlak van toegankelijkheid van zorg. Men vraagt zich af hoe je zo laagdrempelig mogelijk zorg kan aanbieden aan mensen met een verschillende achtergrond. Zeker in een stedelijke context zie je veel mensen van een divers pluimage. Denk maar aan mensen zonder papieren.

Ik denk dat de WGC’s alsmaar bekender worden. Het totale aantal patiënten die de wijkgezondheidssector kent een stijgende lijn en je voelt ook dat er een algemene aanvaarding komt van het werken met forfaitaire bijdragen. We merken dat de lokale overheden vragende partij zijn voor het oprichten van meer WGC’s in Antwerpen.

We spelen ook in op een evolutie bij de artsen. Jonge artsen die net afstudeerden zijn minder snel bereid om alleen een praktijk op te richten en 60 uur per week te werken. Wij kunnen hen een werkomgeving bieden waar ze collega’s hebben en een duidelijk afgelijnd aantal uren werken.


Wat zijn de voornaamste barrières voor de realisaties van deze visie?

We moeten voldoende artsen vinden om permanentie te kunnen verzekeren. Daarnaast moet je geschikte huisvesting hebben om een centrum op te starten. Een centrum van nul opstarten vereist bovendien heel wat middelen om een periode te overbruggen tot je break even kan draaien. Je zit namelijk vanaf de opstart met een relatief hoge loonkost.

We bekijken gezondheidszorg heel breed. Naarmate het aantal patiënten groeit en de middelen daar zijn, willen we in functies uitbreiden. Binnen het forfaitsysteem krijgen wij een vast bedrag per patiënt. Dit bedrag is gebaseerd op drie disciplines: huisarts, verpleegkunde en kinesitherapie. Als we dus met een tandarts of een diëtist willen werken, is dit niet meegerekend. Dan moeten we dat op een andere manier zien te financieren. In WGC Het Spoor in Borgerhout werken we voor psychologische ondersteuning van onze patiënten samen met het centrum voor geestelijke gezondheidszorg Andante.

WGC Zuidrand VZW Article image

Wat is bijzonder aan het project waarvoor jullie met Triodos Bank samenwerken? Hoe kadert dit project in de visie?

WGC Zuidrand groeide zo snel dat de infrastructuur waarin we ons bevonden niet meer toereikend was. We wilden ook de continuïteit van het centrum bewaken. Op langere termijn is het voor ons interessanter om een pand te kopen dan er een te huren.

Het gebouw zorg voor een enorme verruiming. Het gaat om een voormalig woonhuis met een groot magazijn dat we op termijn kunnen verbouwen tot medische kabinetten. Het nieuwe gebouw is een verbetering op vlak van het aantal kabinetten en de ligging van deze kabinetten. Nu hebben we één kabinet op de gelijkvloerse verdieping. Iedereen die de trap niet op geraakt moet daar op consultatie komen. In het nieuwe pand hebben we minstens twee medische kabinetten op de gelijkvloers, samen met het onthaal en een wachtruimte.

Het gebouw is op de groei gekocht. We streven naar een maximum van 3500 patiënten en daarvoor moet de infrastructuur voldoende zijn. We zien dat het aantal patiënten snel stijgt. WGC Zuidrand bestaat nu twee jaar en we hebben al 1650 patiënten. Initieel dachten we dat we na twee jaar nog maar 600 patiënten zouden hebben. Het gaat dus ongelooflijk snel.

Hoe kijkt u aan tegen de samenwerking met Triodos Bank?

Als WGC vinden we dat we een ethische rol te vervullen hebben. Dan kom je, wanneer je een financiële partner zoekt, al snel bij Triodos Bank terecht. Binnen de sociale sector is het volgens mij de meest aangewezen partner. Je ziet dat de middelen gebruikt worden om sociale en ecologische initiatieven te ondersteunen. Dat maakt het ook de moeite om als vzw bij hen klant te zijn. Je wordt er goed over geïnformeerd en dat creëert een bepaalde betrokkenheid die er met andere banken niet is.

Het is heel fijn om één aanspreekpunt te hebben bij Triodos Bank. Je kan met die persoon bellen en hij kent het project ook. Ik weet zelfs niet wat de titel is van onze contactpersoon. Voor mij is dat gewoon ‘de Jan’ (lacht). Hij is hier bijvoorbeeld op bezoek geweest. Hij volgt ons nauw op, speelt heel kort op de bal en communiceert heel vlot en persoonlijk. Het is aangenaam om zo te werken en te overleggen. Als ik straks bel met een vraag, wordt die heel snel opgevolgd.

Ik ben geen financiële expert. Als het om technische zaken gaat die Triodos Bank nodig heeft om de kredietaanvraag te behandelen wordt de communicatie hierover op een zodanige manier gevoerd dat ik er zelf over bijleer. Je wordt echt begeleid. Het is niet zo dat je een dossier opstuurt en dan gewoon een ‘Ja’ of een ‘Nee’ krijgt.

In de sociale sector zijn mensen meestal niet zo geboeid door de financiële kant van de zaak. Triodos Bank slaagt er in om dit op een heel andere manier te organiseren en dat is heel welkom.

Ik zou het wel heel nuttig vinden als Triodos Bank zou besluiten om ook andere bankdiensten aan te bieden. Dan heb je helemaal geen andere bank meer nodig.