Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Betalen via domiciliëring

U kunt uw leveranciers automatisch betalen via een SEPA-domiciliëring. Dat betekent tijdswinst voor u en u vermijdt op die manier dat u te laat betaalt.
Neem dus contact op met uw leverancier en zorg voor een domiciliëringsmandaat die alle gegevens van uw contract herneemt. Uw leverancier zal zich dan rechtstreeks tot Triodos Bank richten om de betaling te laten doorgaan. Ideaal om vaak voorkomende facturen snel en automatisch te betalen!

Resultaat: geen achterstallige betalingen meer: uw rekening wordt automatisch gedebiteerd telkens als u een factuur moet betalen zonder dat u zelf de opdracht moet invoeren.

En toch behoudt u altijd het overzicht op uw schuldeisers, de vervaldatum van uw facturen en uw domiciliëringsopdrachten in Internet Banking.Via het menu ‘Domiciliëringen’ ziet u zowel de geplande als de uitgevoerde domiciliëringen maar ook de geweigerde domiciliëringen en de blokkeringen die u ingegeven hebt.

In het kader van het schema van SDD Core-domiciliëringen, kunt u een binnen een tijdsspanne van acht weken een uitgevoerde domiciliëring laten terugboeken op uw rekening op voorwaarde dat die betaling per vergissing was gebeurd of onjuist is.