Open uw rekening in enkele stappen

1. Informeer u goed

Lees de volledige informatie die beschikbaar is voordat u uw rekening opent.

2. Vul uw aanvraagdossier in

Download het aanvraagdossier dat overeenkomt met de rechtsvorm van uw organisatie en vul het manueel of op uw computer in. U kunt meerdere rekeningen tegelijkertijd openen.

 Uw organisatietype  Vul dit formulier in
  •  nv, bvba, ebvba, cvba, cvoa, commanditaire vennootschap, commanditaire vennootschap op aandelen, landbouwvennootschap, vof, maatschap, tijdelijke handelsvennootschap, esv, buitenlandse rechtsvorm  
  
  •  (internationale) vzw, stichting, vereniging van mede-eigenaars
   
  •  feitelijke vereniging
   
  •  zelfstandige
   
  •  Belgische publieke rechtspersoon
   

Identificatie van de uiteindelijke begunstigden  

Lees de Verklarende nota die u helpt bij het invullen van het aanvraagdossier voor de gegevens van de identificatie van de uiteindelijke begunstigden.

3. Hoe gaat het verder?  

  • U stuurt het ingevulde en ondertekende dossier samen met alle gevraagde documenten per post terug naar:
    Triodos Bank, Customer Administration, Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel.
  • Zodra we een volledig dossier hebben, behandelen we uw aanvraag. Daarna krijgt u een bevestigingsbrief met het nummer van uw rekeningen. Om veiligheidsredenen sturen we u de documenten voor uw toegang Internet Banking apart op.

Raadpleeg de tarieflijst professionelen  vanaf 05-02-2019 en de tarieflijst voor SEPA- en internationale betalingen , wijzigingen voorbehouden.