Makkelijk online beheer

 

Openen of sluiten van de rekening

 Gratis
 Beheersvergoeding
 • Alle verrichtingen via Online Banking: gratis en onbeperkt 
 • Alle 'papieren' verrichtingen: 0,50 EUR per verrichting
 • 9 EUR per trimester

Minimumbedrag

Geen

Maximumbedrag

 2.000.000 EUR per rekening

Creditrente

0,00%

Debetrente

 • Toegekend krediet, zie rente voorzien in de kredietbrief
 • Niet-toegelaten overschrijding kredietlijn of negatief saldo zonder kredietlijn: 12,80%

 Overschrijvingen

 Onbeperkt

 Online Banking

 
 • Abonnementskosten: gratis
 • Eerste digipass per organisatie/zelfstandige  inbegrepen
 • Vanaf de tweede digipass: 25 EUR/digipass. Een digipass is persoonlijk en op naam van de gebruiker
Rekeninguittreksels opvragen   
 • Via Online Banking: gratis
 • Via de post: verzendkosten vanaf het eerste rekeninguittreksel
 • In CODA-formaat: manueel of via CodaBox

Jaarlijkse vaste kosten

 Geen
Afrekening kosten   Driemaandelijks

Conform de tarieven van kracht op 05-02-2019 en de tarieflijst betalingen , wijzigingen voorbehouden.