Makkelijk online beheer

 

Openen of sluiten van de rekening

 Gratis

Minimumbedrag

Geen

Maximumbedrag

 2.000.000 EUR per rekening

Creditrente

0,00%

Debetrente

 • Toegekend krediet, zie rente voorzien in de kredietbrief
 • Niet-toegelaten overschrijding kredietlijn of negatief saldo zonder kredietlijn: 12,80%

Geld storten en afhalen

 Onbeperkt

 Internet Banking

 
 • Abonnementskosten: gratis
 • Eerste digipass per organisatie/zelfstandige: gratis
 • Vanaf de tweede digipass: 25 EUR/digipass. Een digipass is persoonlijk en op naam van de gebruiker
Rekeninguittreksels opvragen   
 • Via Internet Banking: gratis
 • Via de post: verzendkosten vanaf het eerste rekeninguittreksel
 • In CODA-formaat: manueel of via CodaBox

Jaarlijkse vaste kosten

 Geen
Beheersvergoeding
 • Alle verrichtingen via Internet Banking: gratis en onbeperkt 
 • Alle 'papieren' verrichtingen: 0,50 EUR/verrichting
 • 9 EUR/trimester (vanaf 01-07-2018)
Afrekening eventuele kosten   Driemaandelijks

Conform de tarieven van kracht op 01-07-2018 en de tarieflijst voor SEPA- en internationale betalingen , wijzigingen voorbehouden.