Makkelijk online beheer

 

 Openen of sluiten van de rekening  Gratis
Minimumbedrag Geen
 Maximumbedrag  2.000.000 EUR per rekening
Creditrente 0,00%
Debetrente
  • Toegekend krediet, zie rente voorzien in de kredietbrief
  • Niet-toegelaten overschrijding kredietlijn of negatief saldo zonder kredietlijn: 12,80%
 Geld storten en afhalen  Onbeperkt
 Internet Banking  
  • Abonnementskosten: gratis
  • Eerste digipass per organisatie/zelfstandige: gratis
  • Vanaf de tweede digipass: 25 EUR/digipass. Een digipass is persoonlijk en op naam van de gebruiker
 Rekeninguittreksels opvragen   
  • Via Internet Banking: gratis
  • Via de post: verzendkosten  vanaf het eerste rekeninguittreksel
  • In CODA-formaat: manueel of via CodaBox
 Jaarlijkse vaste kosten  Geen
 Beheerskosten
  • Alle verrichtingen via Internet Banking: gratis
  • Alle 'papieren' verrichtingen: 0,50 EUR/verrichting
 Afrekening eventuele kosten   Driemaandelijks

Conform de tarieven van kracht op 24-01-2018 en de tarieflijst voor SEPA- en internationale betalingen , wijzigingen voorbehouden.