Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Zonnelied: durven investeren in nieuwe zorgvormen

Bert van der Stockt, financieel directeur Zonnelied

    article_pentad-zonnelied

Zonnelied biedt al 35 jaar opvang en begeleiding aan volwassenen met een handicap. In februari opende het nieuwste centrum in Sint-Jans-Molenbeek officieel de deuren. Er verblijven onder meer acht volwassenen met een ernstige meervoudige handicap en er zijn vijftien studio’s voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Daarnaast is er ook een kortverblijfcentrum, een dagcentrum en een atelierwerking.

Triodos Bank verleende een deel van de financiering voor het centrum, dat vernieuwend is omdat het de aanzet vormt voor een woonzorgzone. Dat zijn gewone wijken of (deel)gemeenten die zo georganiseerd worden dat ook ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Wie is de Bert van der Stockt ?

Vrij snel na zijn burgerdienst ging handelsingenieur Bert van der Stockt aan de slag bij Zonnelied. In zijn vrije tijd leent hij zijn kennis en kunde van financiën en boekhouding aan organisaties die zich inzetten voor mensenrechten. Zo was hij jarenlang penningmeester van Amnesty International Vlaanderen. Nu is hij nog steeds vrijwilliger bij de lokale Amnesty-groep in Leuven en penningmeester bij Vormen, een vzw die actief is rond mensenrechteneducatie.

Hoe speelt uw organisatie in op de toekomstige ontwikkelingen in de sector van personen met een handicap?

"Er is op dit moment een duidelijke evolutie in de sector waarbij het individuele verhaal van de cliënt meer en meer centraal komt te staan. Voorzieningen moeten flexibeler kunnen inspelen op de vragen van de cliënten. Wij zijn al lange tijd onze werking aan het herorganiseren zodat dit mogelijk wordt. Wij staan dan ook zeer positief tegenover Perspectief 2020 en de evolutie naar een persoonsgebonden financiering. We hebben ons als eerste kandidaat gesteld om in dat traject mee te kunnen participeren. Je mag namelijk niet aan de kant blijven staan."

   zonnelied-bert_van_der_stockt

"Het mooie van woonzorgzones is dat er minder in termen van doelgroepen gedacht wordt. Een open cultuur is belangrijk. In het welzijnslandschap zijn we geen eiland, integendeel."

Wat maakt het Zonnelied zo bijzonder?

"Het project is vernieuwend omdat het de eerste aanzet vormt voor de woonzorgzone Hoog-Molenbeek. Op het terrein van het centrum is nog plaats voor een ander gebouw. Het is de bedoeling dat daar op termijn ook diensten komen voor de kwetsbare groepen in de maatschappij. Het kan zowel om serviceflats als thuiszorgdiensten gaan. Het hoeven wat ons betreft niet noodzakelijk diensten te zijn voor mensen met een handicap. Dat is ook het mooie van de woonzorgzones: er wordt minder in termen van doelgroepen gedacht. Een open cultuur is belangrijk. In het welzijnslandschap zijn we geen eiland, integendeel."

header_img-zonnelied

Hoe verloopt de samenwerking met Triodos Bank?

"Een tijd geleden veranderde de wetgeving: kapitaalsubsidies voor gebouwen worden nu uitbetaald via gebruikstoelagen. Gedurende 20 jaar wordt 1/20ste uitbetaald. We moesten dus een lening aangaan ter financiering van het nieuwe gebouw in Sint-Jans-Molenbeek. Via mijn vrijwilligerswerk had ik al vaak van Triodos Bank gehoord, dus spraken we Triodos Bank samen met enkele andere banken aan voor dit dossier. Op basis van objectieve criteria kwam Triodos Bank er als beste uit, dus de keuze was snel gemaakt. Het is de eerste keer dat we samenwerken waardoor ik niet zo een ruime ervaring heb met de bank, maar de contacten lopen zeer goed."

> Meer weten over Zonnelied

Ontdek onze sectorexpertise