Armonea is met ruim 82 residenties, serviceflats en woonzorgcentra de grootste onafhankelijke aanbieder van seniorenzorg in België. Armonea biedt haar residenten een aantrekkelijke leefomgeving, dienstverlening op maat en kwalitatieve zorg, volgens haar vier basiswaarden: kwaliteit, engagement, innovatie en respect. De naam Armonea verwijst naar de harmonie tussen residenten en medewerkers en de relatie met de overheid, de lokale gemeenschap en andere partners. Armonea bood woongelegenheid aan 9.000 senioren. Triodos Bank heeft, in co-financiering met andere Belgische banken, kredieten verleend om die groei te financieren.