Freddy Aalberts is een melkveehouder in de Overijsselse stad Hasselt. Er grazen 85 melkkoeien op zijn landerijen en hij produceert al meer dan elf jaar melk op biologische wijze. De melk wordt vrij van antibiotica geproduceerd en er wordt veel rekening gehouden met weidevogels (dit jaar zijn er meer dan 100 boerenzwaluwen uit het ei gekropen). Binnenkort worden er tevens zonnecollectoren geplaatst.