Het ‘Centre Scolaire Saint-Stanislas' is een katholieke scholengroep in Mons, die al meer dan 150 jaar bestaat. Meer dan 1.700 leerlingen volgen er les, gespreid over kleuterklassen, lagere en middelbare school. Naast intellectuele vorming hecht ze veel belang aan actieve betrokkenheid van de leerlingen, bijvoorbeeld tijdens debatten, en aan burgerzin en solidariteit. Zo zijn er bijvoorbeeld activiteiten rond de derde en vierde wereld. Andere krachtlijnen van het pedagogische beleid: gelijke kansen, respect voor verschillen, en persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld via culturele activiteiten. Gezien de staat van de gebouwen waren er verschillende renovatiewerken nodig. In één gebouw zijn de ramen vervangen. Een negentiende-eeuws gebouw werd volledig gerenoveerd. Ook werd er een gebouw afgebroken om een nieuwe vleugel op te trekken. Triodos Bank heeft kredieten verleend om de verschillende werken te financieren of herfinancieren.