Op initiatief van de Argentijnse organisatie CHAYA en CEHLAC wordt er een centrum voor agro-ecologie en milieu onderwijs opgezet in Buenos Aires, Argentinië. Het doel van dit centrum:

•Lokale biologische, agro-ecologische voedselproductie en consumptie stimuleren

•Bijdragen aan de vorming van kritisch en betrokken milieubewustzijn

•Aangepaste energiebesparende technologie toepassenDit initiatief is genomen omdat in Argentinië

•Dringend behoefte is aan voorbeeldprojecten in de biologische landbouw

•De huidige situatie problematisch is; ruim 50% vervuilende gentech soja

•De voedselvoorziening steeds slechter wordt


De gevolgen van dit doodlopende beleid worden steeds zichtbaarder. Daarom is een initiatief als dit, gesteund door de lokale autoriteiten, zeer belangrijk.