Chrysalis asbl

Braine L'Alleud, Belgique
Triodos Bank België
SectorZorg

De doelstelling van de vzw Chrysalis is een gepaste woonplaats voorzien voor volwassenen met een mentale handicap. De vereniging verlaat haar huurlocatie, met plaats voor 9 mensen, en investeert in de bouw van een passiefhuis waar 12 mensen permanent kunnen verblijven. Op termijn zijn er plannen voor nog twee bijkomende passiefhuizen met hetzelfde doel. Chrysalis kiest bewust voor een kleine structuur omdat die past in hun pedagogische project. Zo kunnen ze zorgen voor een kwaliteitsvolle omkadering die de bewoners de kans geeft een sociaal leven uit te bouwen en zich te ontplooien. Elke bewoner krijgt een vertrouwenspersoon toegewezen en er is keuze uit verschillende creatieve en ontspannende activiteiten. Triodos Bank heeft een krediet verleend voor de bouw van het nieuwe passiefhuis.