Beroepsopleiding voor kansarme Ghanese jongeren.


Compassion4Humanity begeleidt jongens en meiden naar werk en inkomen.


Veel jongeren in Ghana kunnen hun school niet afmaken, omdat de financiële gezinssituatie dit niet toelaat. Zij zitten vaak werkloos thuis. Daarom is C4H in 2012 een programma gestart in Adawso (Eastern region). Ambitieuze jongeren krijgen een beroepsopleiding, zodat hun kans op werk en inkomen stijgt.


Emmanuel Nkrumah, de programmacoördinator van C4H, selecteert toekomstige studenten en overlegt met hun familie. Vervolgens zoekt C4H een geschikte leer-werkplek en regelt de aanmelding. Emmanuel houdt regelmatig contact met de studenten en de instructeurs. De gemiddelde opleiding duurt 2,5 jaar en kost in totaal €300,00. C4H koppelt iedere student aan een sponsor, meestal uit Nederland. C4H helpt afgestudeerden met een vervolgstudie of met de start van een eigen bedrijf d.m.v. microkredietverstrekking.


Momenteel nemen 17 jongeren deel aan het programma; 4 studenten zijn afgestudeerd. Triodos Foundation draagt in samenwerking met het [kalliope] fonds op dit moment zorg voor de opleiding van 3 studenten: een kapster en twee elektriciens.


Naast het beroepsopleidingsprogramma heeft C4H een basisschool opgericht voor straatkinderen in de omgeving van Adawso. Naast het reguliere lesprogramma organiseren we tal van activiteiten met als doel een goede ontwikkeling van de kinderen. De koks van C4H zorgen voor een gezonde schoollunch voor alle 135 kinderen.
Het is prachtig om te zien dat als je zelf met passie en gedrevenheid een programma opzet je bij de Triodos Foundation gelijkgestemde mensen tegenkomt. In het contact met de Foundation kregen we bevestiging dat ons programma goed is opgebouwd. We hebben het als zeer waardevol ervaren dat door samen te sparren we nog puntjes op de i hebben kunnen zetten.
Iede Koffeman van Compaasion4Humanity over Triodos Foundation