De MovieLearning Foundation ontwerpt video-gebaseerde leeromgevingen ten behoeve van sociaal-emotioneel leren en het versterken van het empathisch vermogen. Het deelproject EduCare helpt ouders, opvoedingscoaches, therapeuten en onderwijzers bij het ontwikkelen van vaardigheden die kinderen een gezonde basis bieden in een duurzame samenleving. Dit gebeurt door het in beeld brengen en analyseren van inspirerende opvoedkundige interventies waarbij de basale behoeften van het kind respectvol worden beantwoord. Een voorbeeld is te vinden op www.doublehealix.com/vader-en-dochter-in-de-regen/. De video-voorbeelden gaan uit van het belang van de volgende basale behoeften: verbondenheid, beweging, positiviteit, opbouwen van weerstand, creativiteit, veiligheid, zelfvertrouwen, aarding, (zelf)empathie, inzicht, zingeving, moed, compassie en het bijdragen aan het grotere geheel.

De Triodos Foundation levert financiële en inhoudelijke steun aan deze anderhalf jaar durende pilot waarin 'EduCare.MovieLearning' wordt geïnstalleerd en getest in drie onderwijsinstellingen (hoger- en middelbaar beroepsonderwijs) en een hulpverleningsorganisatie. Na de pilot zal de leeromgeving breed worden ingezet ter ondersteuning van de opvoeding van kinderen in een duurzame samenleving.