Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een coöperatieve vennootschap die in Brussel opkomt voor het recht op betaalbaar wonen. Haar hoofdactiviteit is het verlenen van hypothecaire kredieten met een lage rentevoet aan gezinnen met een gemiddeld of bescheiden inkomen. De meeste klanten zijn jongvolwassenen van minder dan 35 jaar en éénoudergezinnen die een kleine studio of appartement willen kopen. Ook voor investeringen om woningen energiezuiniger te maken (bijvoorbeeld betere isolatie of vervanging van ramen), verleent het Woningfonds voordelige kredieten. Daarnaast renoveert de organisatie woningen om die vervolgens te verkopen. Ten slotte voorziet ze goedkope huurwoningen voor de meest kwetsbaren, naast kredieten op afbetaling voor een huurwaarborg. Het Woningsfonds werd opgericht in 1989 door de gezinsbeweging, met name La Ligue des Familles en de Gezinsbond. In het kader van een openbare aanbesteding voor de jaarlijkse financiering van haar activiteiten, heeft Triodos Bank een krediet verleend aan de organisatie.