Geldwolven en Spaarvarkens

Amsterdam, Nederlandstudio52nd.nl/
Triodos Foundation Nederland
SectorMaatschappelijke projecten

Geldwolven en Spaarvarkens is een project, waarin acht Amsterdamse kinderen in een echt theater een speciaal op maat gemaakt toneelstuk opvoeren. Hierin vormt elk kind een duo met een professionele, vrijwillige acteur. Samen denken zij na over hun verhaal, die dan wordt geschreven door een professionele theaterschrijver. In deze brainstorm denken de kinderen na over de waarde van geld, over wat rijkdom nu echt is en over wat een bank is, was en zou kunnen zijn.


Behalve de betrokken kinderen, worden via de voorstellingen nog zo'n 200 andere kinderen in Amsterdam Oost bereikt. Zij worden met hun schoolklassen uitgenodigd om te komen kijken. Dit bezoek aan de voorstelling wordt ondersteund met een educatieles over banken en geld. Deze zal worden opgezet op basis van de eerdere gesprekken die onze kinderen met jullie hebben gehad over dit thema.

Naast de kinderen zullen nog zo'n 150 tot 200 volwassenen de voorstelling zien. Het merendeel van het publiek, zowel de kinderen als ook de volwassenen, leven vaak in kansarme situaties in de ‘achterstandsbuurten' van Amsterdam Oost, de Indische Buurt en de Transvaalbuurt. Het project gaat daarmee over een onderwerp die relatief ver van het publiek af staat. Letterlijk ook, want in deze twee buurten is geen enkele bank actief.


Studio 52nd wil de hele samenleving laten zien waar kinderen en jongeren toe in staat zijn. Hun potentie en veerkracht is onuitputtelijk. Geen enkele jongere zou dromen mogen opgeven vanwege de obstakels die zij in hun jonge leven tegenkomen.