Het Jaar van de Bodem wordt in Nederland opgepakt door de landelijke werkgroep. ImpactReporters en Kennislink versterken dit initiatief door het inrichten van een themapagina op Kennislink.nl. Hiermee wordt aandacht gegeven aan de breedte van de wetenschappelijke en technische kennis rond de bodem in relatie tot de onderwerpen voedselproductie, grondstoffen, biodiversiteit, klimaat, watermanagement en duurzaam bodembeheer.


Op de Kennislink-themapagina wordt een jaar lang nieuws, achtergrondinformatie en debat over bodem- en landgebruiksonderzoek bij elkaar gebracht. De informatie is bedoeld voor een breed publiek, geschreven door deskundige onderzoeksjournalisten.