Matexi is al meer dan 70 jaar actief in de ontwikkeling van vastgoed. De onderneming focust zich steeds meer op de (her)ontwikkeling van volledige stadsbuurten die zowel duurzaam als betaalbaar zijn, en waar het aangenaam wonen, werken en winkelen is. Daarbij gaat er veel aandacht naar het geheel, de gemeenschappelijke infrastructuur, groen, de nabijheid van scholen of crèches, mobiliteit en dergelijke meer. In Roeselare, op wandelafstand van het station en het centrum, bouwt Matexi aan de wijk Het Laere. In totaal komen daar 188 appartementen en 11 gezinswoningen, met een E-peil dat varieert van 53 tot 68. De volledige wijk wordt autovrij, er komen ook winkelruimtes en kantoren, en een bestaand park wordt met een derde uitgebreid. De volledige afwerking is voorzien voor 2019. Triodos Bank heeft een krediet verleend om een deel van de eerste fase van het project te financieren.