De Parcivalschool is in ons land de enige school voor buitengewoon onderwijs die werkt met het leerplan van de steinerscholen. De school omvat een lagere school voor buitengewoon onderwijs (BLO), met daarin twee afdelingen: Parcival, voor leerlingen met een type 1- en type 2-attest en Tobias, voor leerlingen met een type 8-attest. Daarnaast heeft de Parcivalschool ook een secundaire school voor buitengewoon onderwijs. In de BuSO-opleidingsvorm 3 voor leerlingen met een type 1-attest worden de leerlingen voorbereid op het beroepsleven en zelfstandig wonen in de maatschappij. Er zijn twee afdelingen: schilder-decorateur & logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen. De BuSO-opleidingsvorm 1 voor leerlingen met een type 2-attest is gericht op persoonlijke en sociale vorming om integratie in een beschermd milieu mogelijk te maken. Triodos Bank heeft verschillende bouw- en renovatiewerken van de school gefinancierd.