De vzw Rcycl heeft haar sorteercentrum geopend in 2000. Rcycl zorgt voor de inzameling van grofvuil in 13 gemeenten van het arrondissement Verviers en bij een 100-tal ondernemingen en winkels. Elk jaar zamelt Rcycl meer dan 2.500 ton grof vuil in. Het sorteren en hergebruiken is in handen van partners in de tweedehandssector of gebeurt na manuele ontmanteling via kanalen in de recyclagesector. Triodos Bank heeft een kaskrediet toegekend aan Rcycl.