Sengersbroek is een kleinschalige ekologische, gastvrije boerderij met een streven naar zelfvoorziening. De kern van het bedrijf vormen de Bonte Bentheimers, een zuiver authentiek varkensras dat garant staat voor een speciaal varkensvlees product.

Op de boerderij kan gelogeerd en gekampeerd worden. Er worden groepen ontvangen, catering en activiteiten verzorgd.

In de toekomst is er ruimte voor podium- en landschapskunst. Landschapskunst zal, waar mogelijk, gekoppeld worden aan duurzame projekten als water- en energiewinning.

Sengersbroek omvat 2,5 hectare landbouwgrond, in gebruik als weide en een 0,5 hectare natuurgrond. Op de natuurgrond worden hakbos en plassen beheerd. Door het geheel van weides en natuurland slingert een wandelpad, voor ieder toegankelijk. Het behoud van het landschap, een natuurlijke verbinding van cultuur- en natuurgrond als verblijf voor mens en dier voeren bij alle activiteiten de boventoon.