Snew BVBA is de Belgische tak van Snew BV, een Nederlandse vennootschap opgericht in 2013 met als doel het circulair maken van ICT en telefonie via hun eigen 3R concept : Recollect, Reuse en Recycle. Triodos Bank verleent een termijnkrediet en een kaskrediet voor de financiering van de bedrijfsinrichting, basisvoorraad en IT apparatuur voor eigen gebruik.