In de directe nabijheid van de Centra voor Wonen & Zorg De Zellebergen en Oostkwartier in Oudenbosch staat de oude Zellebergen. Groenhuysen heeft het gebouw in eigendom en gaat dit pand met vier bouwlagen renoveren. De 48 appartementen in het gebouw met de naam De Brug worden zo ingericht dat ze met name geschikt zijn voor ouderen met dementie of lichamelijke klachten met behoefte aan groepswonen. De drie samen heten ’t Zellebergenkwartier en worden letterlijk en figuurlijk met elkaar verbonden.