"Realising potential"


De Ubuntu Academy in Zuid-Afrika is een levensschool voor kansarme straatjongeren. Talenten en dromen dienen als uitgangspunt. Het biedt een leertraject op maat dat groepen jongeren door middel van performing arts begeleidt in hun proces van de straat naar zelfredzaamheid.


Het leerproces van de jongeren wordt begeleidt door Ubuntu Coaches die zich richten op het ontwikkelen van persoonlijke en sociale vaardigheden. Ervaring uit de praktijk wijst uit dat het inzetten van creativiteit de manier is om deze doelgroep te kunnen bereiken, om ze te prikkelen en uit te dagen zichzelf te laten zien. Bovendien werkt creativiteit als uitlaatklep om gevoelens te uiten. Het verschaft de jongeren een gezonde en eerlijke manier van communiceren met de buitenwereld en de kans om te laten zien dat ze talent hebben.


Ubuntu Academy werkt met theater, film, muziek, design en nieuwe media. De jongeren worden begeleid naar een baan, vervolgopleiding of bij het opstarten van een eigen bedrijf. Daarnaast geven de jongeren die de Ubuntu opleiding hebben voltooid, hun kennis en ervaringen door aan andere jongeren.