Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Brussel, Belgiëwww.vmsw.be/
Triodos Bank België
SectorWonen

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zet zich elke dag in om de lokale woonactoren op het veld te ondersteunen. De sociale huisvestingsmaatschappijen, de sociale verhuurkantoren, de gemeenten en OCMW's kunnen bij de VMSW terecht voor heel diverse informatie. De VMSW financiert en adviseert bij hun nieuwbouw- en renovatieprojecten en staat in voor infrastructuurwerken. Ze ondersteunt de lokale woonactoren bij hun dagelijkse werking en zet in op kennisdeling tussen de actoren. Triodos Bank heeft twee kredieten verleend aan de VMSW om de bouw en renovatie van sociale huur- en koopwoningen te financieren.