Naar eerlijke en duurzame voedsel- en landbouwsystemen


De Voedsel Anders conferentie vindt plaats in Wageningen op 12 en 13 februari 2016 en levert een belangrijke stap in de opbouw en versterking van een Nederlands-Vlaamse voedselbeweging. Het betreft de tweede Voedsel Anders conferentie, een tweedaagse samenkomst van naar verwachting 750 Nederlandse en Vlaamse initiatieven en geïnteresseerde boeren, vissers, wetenschappers, imkers, vissers, studenten, kunstenaars, professionals uit food en agro, beleidsmakers, journalisten en andere actieve burgers.


Het doel van deze conferentie is drieledig. Het eerste is het samenbrengen en versterken van boeren, vissers, burgers, wetenschappers en maatschappelijke organisaties om samen verder te denken en werken aan eigentijdse, duurzame en eerlijke voedselproductie en –consumptie, met nieuwe relaties tussen boer en consument.

Ten tweede willen we duidelijk laten zien dat 'het alternatief' niet klein en geïsoleerd is, maar een steeds breder gedragen stroming in de maatschappij die wereldwijd, en ook in onze regio, sterk groeit en levensvatbaar is.

Ten derde willen we op de conferentie tot een duidelijke agenda voor concrete stappen vooruit en samenwerking komen.


Het initiatief voor het organiseren van deze conferentie komt uit het Voedsel Anders netwerk en wordt gedragen door een kernteam van twaalf mensen, ondersteund door organisator Loes van Loenen. Het kernteam bestaat uit: Janneke Bruil en Leonardo van den Berg (ILEIA), Tjerk Dalhuisen (ASEED), Henk Renting (RUAF), Greet Goverde en Guus Geurts (Platform ABC), Karin van Boxtel (Both ENDS), Daniel Gomez (TNI), Jildou Friso (OtherWise), Job van den Assem (Milieudefensie), Hanny van Geel (La Via Campesina) en Elske Hageraats (Boerengroep).


Met de gift van Triodos Foundation hebben we de locatie, de vertaaltechniek, de vertaler en het programmaboekje kunnen financieren.
Ik ben blij verrast over de snelheid waarmee de Triodos Foundation over deze aanvraag heeft besloten. De zekerheid van financiering van een aantal essentiële onderdelen van de conferentie heeft ons kunnen doen besluiten om er helemaal voor te gaan.
Loes van Loenen, Coördinator van de Voedsel Anders conferentie over Triodos Foundation: