Eigentijdse pelgrimsroute los van religie


De Walk of Wisdom is een pelgrimsroute geïnspireerd op het idee dat alle mensen onderdeel zijn van dezelfde aarde en veelal vergelijkbare levensfasen doormaken. Op 21 juni 2015 zijn in Nijmegen de eerste 136 kilometer geopend van een route die na drie jaar geleidelijk wordt uitgelegd naar andere landen en uiteindelijk de hele wereld. Pelgrims lopen vier tot zeven dagen in de natuur met telefoon en internet zoveel mogelijk uit om na te denken over hun leven en plaats in het grotere geheel. Het symbool van de route is een icoon dat de mens afbeeldt als kiemplantje van de aarde. Pelgrims die de route uitlopen, mogen een pagina insturen over een belangrijke levenservaring voor het hedendaags getijden- en pelgrimsboek Seizoenen van het Leven. Een eerste editie van dit boek verscheen op 21 juni met bijdragen van bekende en onbekende Nederlanders als Herman Wijffels, Joke Hermsen, Tommy Wieringa en Jan Terlouw.


Walk of Wisdom is een kleine stichting met als missie in drie jaar identiteit en basisrituelen van de Walk of Wisdom te ontwikkelen op een pioniersroute om die daarna geleidelijk met hulp van lokale partners uit te breiden naar de rest van de wereld. De stichting wil ruimte maken voor bezinning en bijdragen aan nieuwe rituelen die mensen met elkaar kunnen verbinden op basis van gedeelde waarden zoals vrijheid, respect en gedeelde verantwoordelijkheid voor de aarde.


Dankzij de gift van de Triodos Foundation kon de stichting een gedeelte van de startkosten betalen, waaronder een groot deel van de drukkosten van de routegids.