Windkr-acht is opgericht in Kampen door een aantal lokale ondernemers met de ambitie om duurzame energie te produceren. Medio 2015 zijn er in kampen vier Enercon (E82) windturbines geplaatst met een vermogen van 3 MW. Twee op bedrijventerrein Haatlandhaven en twee turbines op het bedrijventerrein Zuiderzeehaven. Totaal wordt er grofweg 26.882.000 kWh per jaar opgewekt. Bij een gemiddeld gebruik van 3.500 kWh per huishouden, komt dit neer op circa 7.680 huishoudens. Het unieke van het windpark is dat een gedeelte van de stroom direct wordt afgenomen door de naastgelegen steenfabriek als ook graanopslag. Door deze slimme combinatie wordt er gebruik gemaakt van de aanwezige energie infrastructuur en wordt onnodig transport van electra voorkomen.