Wonion biedt goede en betaalbare woningen aan mensen in de gemeente Oude IJsselstreek.. Daarbij zet de coöperatie zich extra in voor mensen met een kleine portemonnee en voor mensen die door een zorgvraag geen passende woning kunnen vinden. Wonion realiseert deze betaalbaren woningen door te investeren in energiemaatregelen en duurzaamheid. De coöperatie uit de Achterhoek zet in op het energiezuiniger maken van haar woningen en het bouwen van energieneutrale en zelfs energienotaloze woningen. Wonion kijkt naar mogelijkheden voor het opwekken van groene energie. Triodos Bank financiert de duurzame renovatie van 161 woningen van Wonion.