Is Personal Banking interessant voor u?

Beantwoord volgende vragen en ontdek of u voorkeur geeft aan een persoonlijk contact:

Wilt u uw persoonlijk vermogen duurzaam laten beheren door specialisten? 

U verkiest voor uw beleggingen een financiële én een maatschappelijke opbrengst die overeenstemmen met uw persoonlijke waarden. 

Beschikt u over een te beleggen vermogen van 200.000 EUR ?

Vanaf een bedrag van ongeveer 200.000 EUR kan de bank u een persoonlijke relatiebeheerder voorstellen.

Bent u geïnteresseerd in Triodos spaar- en beleggingsproducten?

Wanneer het gaat over rendementen en rentepercentages, korte en lange termijn, kapitaalgaranties en risico’s, wilt u graag grondig geïnformeerd worden in duidelijke taal. Zo heeft  u altijd correcte en meest actuele informatie wat betreft  de producten en diensten die beschikbaar zijn.