Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Constructieve dialoog met beursgenoteerde ondernemingen

De maatschappelijk verantwoorde beleggingsstrategie van Triodos Bank omvat een beleid van actief engagement en dialoog met de ondernemingen in het Triodos beleggingsuniversum. Doel: een duurzamere samenleving creëren.

29-05-2015 | Wanneer een beursgenoteerde onderneming een duurzame impuls aan haar strategie geeft, zorgt dat voor een sneeuwbaleffect bij de concurrentie en bij kleinere bedrijven. Dat belangrijke effect op het vlak van duurzame ontwikkeling motiveert Triodos Research  (TR) om een dialoog te onderhouden met een groot aantal ondernemingen die deel uitmaken van of mogelijk in aanmerking komen voor het Triodos beleggingsuniversum: in 2014 ging het om 241 ondernemingen, volgens het laatste “Company Engagement Report ”  van TR.
Die dialoog met de ondernemingen vormt een belangrijk onderdeel van de beleggingsstrategie van Triodos Bank, zowel voor duurzame beleggingsproducten (beheerd door TIM) als voor particulier vermogensbeheer (Triodos Private Banking). Het begint al bij de selectie van ondernemingen die mogelijk tot het beleggingsuniversum van Triodos kunnen worden toegelaten, en wordt voortgezet tijdens regelmatige contacten. Tachtig procent van de 79 ondernemingen die in 2014 in het kader van het selectieproces gecontacteerd werden, hebben de vragen van het team van TR beantwoord. Het team deelt de resultaten van zijn analyses vervolgens met de betrokken ondernemingen, waardoor zij in sommige gevallen gemotiveerd worden om hun inspanningen op te voeren.

Kern van het debat

Dierproeven waren het afgelopen jaar het belangrijkste discussiepunt in onze dialoog met de ondernemingen. De grote namen uit de voedseldistributie voldoen op dit punt niet aan alle minimumeisen, maar de meeste hebben wel beloofd het dierlijk welzijn te bevorderen. Zo zijn er bijvoorbeeld gesprekken geweest met Metro en Carrefour. De geboekte vooruitgang zal in 2015 worden geëvalueerd.

Andere belangrijke onderwerpen waren conflictmineralen, genetische manipulatie, fundamentele arbeidsrechten en intensieve veeteelt. Een nieuwe problematiek die in 2014 op de agenda werd gezet was de waterschaarste. In de loop van het jaar heeft TR in totaal 495 contacten gelegd, via e-mails, telefoongesprekken, videoconferenties, ontmoetingen, stemmingen bij volmacht of aanwezigheid tijdens jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen.