Terugblik eerste kwartaal 2018

 

Marktontwikkelingen

In het eerste kwartaal van 2018 lijkt de wereldeconomie de top van de cyclus te hebben bereikt, al bleef de groei robuust.

Cijfers over de industriële productie en ook de sentimentindicatoren van het producenten- en consumentenvertrouwen lieten een beperkte daling zien. Andere economische cijfers bevatten meer tegenvallers dan meevallers. Dat wil niet zeggen dat er een mondiale recessie op de loer ligt – wel dat volatiliteit op de aandelenmarkten zijn comeback heeft gemaakt na meer dan twee jaar van afwezigheid. De jarenlange opgaande lijn is in ieder geval in het afgelopen kwartaal onderbroken. De risico’s voor de groei zijn vooral geopolitiek van aard. Een handelsoorlog ligt nog steeds op de loer en spanningen tussen Rusland en de VS zijn hoger dan dat ze in jaren zijn geweest.

Wereldwijd daalden de aandelenkoersen in het eerste kwartaal, waarmee een einde kwam aan de rally van de voorgaande jaren. Het marktsentiment kreeg in maart een klap, nadat president Trump invoerheffingen op aluminium en staal aankondigde. De obligatierentes waren gedurende het afgelopen kwartaal vrij bewegelijk, op basis van de marktverwachtingen ten aanzien van het monetaire beleid van centrale banken. De brede stijging van de rentes op staatsobligaties in januari kwam in februari tot staan na tegenvallende macrocijfers. In maart daalden de rentes verder tot onder het niveau van begin januari. Dit resulteerde in een positief resultaat van 0,7% voor de brede obligatiemarkt in Europa.

Beleid gedurende het eerste kwartaal

De ruimte voor verdere opwaartse bijstellingen van de bedrijfswinstverwachtingen leek beperkt. In combinatie met de nerveuze beursstemming gedurende het eerste kwartaal werd daarom vastgehouden aan een neutrale weging van aandelen binnen de beleggingsportefeuilles. Obligaties bleven gezien het lage rendement en ons scenario van oplopende rentes onderwogen in het beleggingsbeleid.

Beleggingen

Grote ondernemingen

De IT-sector was wereldwijd wederom de best presterende sector. De sterke economische groei leidt ertoe dat bedrijven steeds meer investeren in technologie in het algemeen en cloud-computing in het bijzonder. Dit resulteerde in sterke koersstijgingen van bedrijven als Adobe Systems, Red Hat en Cisco Systems. Ook halfgeleiderproducent Taiwan Semiconductor Manufacturing profiteerde van de voortgaande digitale transitie.
In de overige sectoren vielen de koersontwikkelingen tegen. Vooral de voor het compartiment belangrijke Media-aandelen daalden in koers. Er waren geen wijzigingen in de portefeuille binnen het eerste kwartaal.

Kleine en middelgrote ondernemingen

Aandelen in het thema ‘Gezonde mensen’ presteerden het best. Aandelen in het thema ‘Klimaatbescherming’ toonden een verdeeld beeld. Aan de ene kant werden forse koersstijgingen gerealiseerd door producenten van omvormers, maar de koersontwikkeling van groene nutsbedrijven stelde teleur. In het thema ‘Schone planeet’ daalden veel aandelen van gespecialiseerde bedrijven in recycling, water- en luchtzuivering sterker dan het marktgemiddelde. Positieve uitzondering was Xylem, dat een goed gevulde orderportefeuille vertaald zag in een koersstijging. Veel aandelen in het thema ‘MVO-koplopers’ daalden in koers, veelal als gevolg van het negatieve beurssentiment. 

Obligaties

In het eerste kwartaal handhaafde het compartiment zijn overwogen positie in bedrijfsobligaties en lagere overheden. De onderwogen positie in staatobligaties bleef gehandhaafd. Aflossingen werden vooral herbelegd in liquide Duitse staatsobligaties. Tevens heeft het compartiment in deze periode deelgenomen aan de emissie van de eerste Belgische groene staatsobligatie. De positie in St. Gobain is in zijn geheel verkocht, die in Heineken KFW en de Nederlandse Waterschapsbank deels.

Alternatieve beleggingen – hernieuwbare energie

Voor het eerst in negen maanden zijn de prognoses voor de elektriciteitsprijzen opwaarts bijgesteld, na een reeks van neerwaartse bijstellingen. Deze bijstelling betreft de jaren tot 2025 en volgt op gestegen prijzen voor CO2-uitstoot in Europa en hogere gasprijzen. Voor de jaren na 2025 zijn de prognoses in lijn met die van het vierde kwartaal in 2017. De opwaartse bijstelling de elektriciteitsprijzen leidde tot een waardestijging van de beleggingen van het fonds. Het fonds heeft zijn aandelenbelang in het Belgische Silvius Sun uitgebreid, waarmee het nu het grootste solar-PV-project in de portefeuille is. Silvius Sun is maar beperkt afhankelijk van marktprijzen voor elektriciteit en genereert daarom een vrij stabiele inkomensstroom voor het fonds. Het in het vorige kwartaal verworven windpark Amöneburg in Duitsland heeft een vliegende start gemaakt en over de afgelopen periode 20% meer elektriciteit gegenereerd dan verwacht.

Alternatieve beleggingen - microfinance

Het rendement over het eerste kwartaal van dit jaar werd vooral gedragen door rente-inkomsten en opwaartse herwaardering van de aandelenparticipaties in de portefeuille. De volatiliteit op de valutamarkten hield aan; de Amerikaanse dollar verloor in de verslagperiode nog eens 2,3% van zijn waarde ten opzichte van de euro. De meeste andere valuta in de portefeuille devalueerden eveneens ten opzichte van de euro. De fluctuaties werden deels gecompenseerd door indekkingscontracten. De portefeuille ontwikkelde zich goed in het eerste kwartaal, met drie nieuwe investeringen: Improsa in Costa Rica, en Fusion Microfinance en Capital Float in India. In totaal heeft het fonds gedurende het eerste kwartaal EUR 23,9 miljoen aan leningen en aandelenkapitaal geïnvesteerd in 17 financiële instellingen.