Gediversifieerde portefeuille

Voor elk profiel heeft Triodos Bank een modelportefeuille ontwikkeld die verspreid is over aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen in de sectoren microfinanciering en hernieuwbare energie. De spreiding tussen de verschillende activaklassen van uw Triodos Impact Portfolio is samengesteld op basis van uw beleggersprofiel. Bijvoorbeeld zal een behoudend profiel hoofdzakelijk beleggen in obligaties, terwijl een offensief profiel de voorkeur zal geven aan aandelen.  

 

De minimum- en maximumverdeling per activaklasse in functie van het beleggersprofiel:

 Activaklassen

 Behoudend  Defensief  Neutraal  Dynamisch  Offensief
Aandelen  0%  15 - 25%  35 - 50%  50 - 70%  75 - 100%
Obligaties  70 - 100%  60 - 85%  40 - 60%  15 - 30%  0%
Alternatieve beleggingen  0 - 20%  0 - 25%  0 - 25%  0 - 25%  0 - 25%
Liquiditeiten (reserve)*   0 - 20%  0 - 20%  0 - 20%  0 - 20% 0 - 20% 

* Een liquiditeitsreserve kan optreden als een activaklasse onderwogen is.  

Actief beheer

De beleggingen gebeuren via duurzame beleggingsfondsen. De fondsen van uw Triodos Impact Portfolio worden actief beheerd door Triodos Investment Management (TIM).  Maandelijks evalueert TIM de economische ontwikkelingen en de verschillende aspecten van de financiële markten. Op basis van die analyses kan het TIM beleggingscomité de beslissing nemen om het gewicht van de aandelen en de obligaties lager of hoger te herzien. Triodos Bank houdt rekening met die analyses en past uw Triodos Impact Portfolio aan, in lijn met uw beleggersprofiel.

Gediversifieerde portefeuille

Via de Triodos Impact Portfolio kunt u uw geld eenvoudig beleggen in een portefeuille van duurzame beleggingsfondsen. Een beleggingsfonds is een ‘korf’ waarin meerdere beleggers samen geld beleggen in financiële activa zoals aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen, liquiditeiten, enz. Een fonds wordt beheerd door professionals volgens een vooraf bepaalde strategie. Bij Triodos Bank richt het beheer van de fondsen zich op een positieve impact en beantwoordt het beheer van de fondsen aan strikte criteria op ecologisch en sociaal vlak, governance (goed bestuur) en een diepgaande financiële analyse.

De activaklasse ‘Aandelen’ belegt in aandelen van grote bedrijven en kleine en middelgrote bedrijven, genoteerd op de beurs.

De activaklasse ‘Obligaties’ belegt in obligaties van bedrijven en landen die verhandeld worden op gereglementeerde markten.

De activaklasse ‘Alternatieve beleggingen’ belegt in microfinance en hernieuwbare energie. Dit zijn projecten die niet beursgenoteerd zijn, noch verhandelbaar op gereglementeerde markten en waarvan de waardebepaling gebeurt op basis van de intrinsieke waarde (de waarde van alle bezittingen, verminderd met de schulden).