Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Investeringen in hernieuwbare energie

Waarin belegt het fonds

Triodos Bank is al meer dan 25 jaar actief in duurzame energie. Via dit fonds kunnen beleggers actief bijdragen aan de groei van de productie van hernieuwbare energie in Europa.

Het fonds biedt een gediversifieerde portefeuille met rechtstreekse investeringen in de infrastructuur van hernieuwbare-energiecentrales in Europa. Dat geeft beleggers de kans mee te werken aan de transitie van de energiesector. Door de bijdrage aan de ontwikkeling van de hernieuwbare-energiesector wil het fonds het aandeel van hernieuwbare energie in het algemene energie-aanbod vergroten en de CO2-uitstoot verminderen.

Via dit fonds kunnen beleggers actief bijdragen aan de groei van de productie van hernieuwbare energie in Europa. Het fonds investeert in aandelenkapitaal en achtergestelde leningen van relatief kleinschalige en middelgrote producenten van groene stroom, met name in West-Europa. Bijvoorbeeld: 

  • Windparken
  • Zonne-installaties