La description du projet est uniquement disponible en néerlandais
Joost van Dam is de vierde generatie melkveehouder op deze boerderij. Sinds 2009 leveren ze biologische melk aan de kaasfabriek CZ Rouveen. Met de financiering van Triodos Bank heeft de verouderde ligboxenstal plaats gemaakt voor een potstal met melkrobots, om zo het meeste comfort te bieden aan mens en dier. De koeien gaan soms al vanaf eind maart tot in december aan het stripgrazen. Bodemkwaliteit, mestkwaliteit en weidevogelbeheer zijn belangrijke onderwerpen, naast het antibioticavrij produceren van kwaliteitsmelk. Door goede contacten met biologische akkerbouwers wordt een deel van de mest in de regio afgezet en geruild met gras-klaver. Zo maakt het bedrijf regionaal de kringloop rond. Sinds juni 2020 levert Joost van Dam Demeter melk.