Bereken je maandelijkse terugbetaling en rentevoordeel

  1. Om wat voor woning gaat het?


  1. Tot welke woongroep categorieën behoort je onroerende project?

  1. Bedrag, looptijd en quotiteit

Hoe lang moet de looptijd zijn? *

Wat is de verhouding tussen waarde van je woning en het leenbedrag (quotiteit)? *

Krediet onderworpen aan de wetgeving met betrekking tot het hypothecair krediet volgens Boek VII van het Wetboek van economisch recht en aan de algemene voorwaarden van het Belgische bijkantoor van Triodos Bank nv ("Triodos Bank") , beschikbaar via deze link.

Je simulatie is gebaseerd op de standaardvoorwaarden zoals opgenomen in het prospectus en op onze geldende tarieven op de datum van de simulatie.

De simulatie en de inlichtingen worden louter ter informatie verstrekt, ze vormen geen aanbod en verbinden de bank tot niets. U kunt deze simulatie concreet maken door een aanvraag in te dienen bij de bank. Na onderzoek en in geval van goedkeuring van je dossier ontvangt u een aanbodbrief met de definitieve voorwaarden van je hypothecair krediet. Wij raden u aan om ons prospectus over het hypothecair woonkrediet aandachtig te lezen via deze link, of u kunt het aanvragen bij onze medewerkers, bij wie u ook terecht kunt voor meer informatie.