Triodos Bank treedt als een van de eerste banken in België toe tot de Net-Zero Banking Alliance (NZBA) die zopas door de Verenigde Naties is bijeengeroepen. Dit nieuwe verbond legt de basis voor de grote, maar cruciale uitdaging waarvoor de mondiale bankgemeenschap vandaag staat. In 2020 heeft Triodos Bank via haar verschillende beleggingsfondsen duurzame energieprojecten en energiebesparingsprojecten gefinancierd waarmee het equivalent van meer dan 5,7 miljard autokilometers is vermeden. Met deze nieuwe alliantie gaat de duurzame en ethische bank dus opnieuw een stap verder en versterkt het haar ambities om het Klimaatakkoord van Parijs te halen.

Triodos Bank ondertekent als een van de eerste banken in België de Net-Zero Banking Alliance (NZBA) die de VN zopas in het leven heeft geroepen. De ethische en duurzame bank onderstreept zo haar inzet om de klimaatverandering aan te pakken met operationele en kredietverleningen. Banken die zich hiertoe verbinden, ambiëren namelijk om de emissies van hun kredietportefeuilles en van de beleggingen via hun fondsen in overeenstemming te brengen met het klimaatakkoord van Parijs.

 Thomas Van Craen, directeur van Triodos Bank België: "We moedigen alle banken aan om ambitieuze doelstelling te formuleren zodat we een net-nul economie bereiken voor 2050. De tijd dringt en zonder krachtig optreden worden de klimaatdoelstellingen van Parijs stilaan onhaalbaar. En we willen toch niet dat de toekomstige generaties moeten opdraaien voor de gevolgen van een ongecontroleerde klimaatverandering? Daarom staan we met Triodos Bank achter het meest ambitieuze scenario in het Akkoord van Parijs: de beperking van de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal 1,5°C. Die doelstelling kunnen we alleen bereiken als we elk onze verantwoordelijkheid nemen, ook in de bankensector.”

5,7 miljard autokilometers vermeden

Sinds haar oprichting in 1980 heeft de Triodos Bank zich altijd ingezet om de milieueffecten en -resultaten te verbeteren. In 2020 hebben Triodos Bank en haar beleggingsfondsen duurzame energieprojecten en energiebesparingsprojecten gefinancierd waarmee het equivalent van meer dan 5,7 miljard autokilometers is vermeden.

Triodos Bank is sterke voorstander van een wetenschappelijk onderbouwde netto nul-doelstelling, gebaseerd op een volledig inzicht in de huidige koolstofimpact en die van alle leningen en beleggingen. Om te zorgen voor een robuuste methodologie steunt Triodos de ontwikkeling van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), dat inmiddels door meer dan 100 financiële instellingen wereldwijd wordt gebruikt.

 Triodos heeft daarnaast ook bij andere financiële instellingen aangedrongen om als sector een vergelijkbaar pad uit te stippelen om de wereldwijde temperatuurstijging binnen aanvaardbare grenzen te houden, en heeft er bij de financiële sector op aangedrongen haar fossiele activa af te stoten.

“Bankensector heeft prominente rol in strijd tegen klimaatverandering’

In totaal vormen 43 banken uit 23 landen (met activa ter waarde van 28.500 miljard dollar) de Net-Zero Banking Alliance. De oprichting van de alliantie bouwt ook voort op de verbintenissen die zijn aangegaan bij  de Principles for Responsible Banking.

Banken hebben een prominente rol bij het ondersteunen van de overgang van de reële economie naar een netto-nul-uitstoot. De alliantie gelooft dat dit doel alleen bereikt wordt als alle klanten en andere belanghebbenden ook hun steentje bijdragen. “Wij doen deze toezegging in de verwachting dat regeringen hun eigen toezeggingen zullen nakomen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs worden gehaald”, staat te lezen in hun verklaring.

Photo by Richard Gatley.