Driebergen (Nederland), 21 december 2022

 

In sommige landen, waaronder Nederland, kunnen certificaathouders deze geschatte waarde nodig hebben voor fiscale doeleinden. Triodos Bank werkt op dit moment aan de voorbereiding om handel van certificaten op een Multilateral Trading Facility (MTF) mogelijk te maken. Vanaf het moment dat de handel in certificaten hervat wordt, is de handelsprijs variabel en hangt af van verschillende factoren, waaronder vraag en aanbod. De hervatting van de handel in certificaten Triodos Bank is voorzien voor het tweede kwartaal in 2023.

De schatting voor fiscale doeleinden is geen indicatie van de handelsprijs van de certificaten na de notering en voor de handel op de MTF. Bij de totstandkoming van deze schatting heeft Triodos Bank waarderingsspecialisten van een internationaal accountants- en adviesbureau ingeschakeld. De waardering is gebaseerd op waarderingsmethodologieën die algemeen worden gebruikt in de financiële sector, omvat ook een vergelijkingsanalyse met traditionele banken en impactgerichte banken, en houdt tevens rekening met de veranderende renteomgeving en de huidige situatie met betrekking tot de certificaten van Triodos Bank.

 

Over Triodos Bank

Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.

Triodos Bank heeft bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, evenals beleggingsbeheeractiviteiten gevestigd in Nederland maar wereldwijd actief.

Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van 70 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie.

Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.

Actuele informatie is te vinden op de websites van Triodos Bank: www.triodos.be enwww.triodos.com  

Voor de meest actuele informatie voor certificaathouders, zie ook hier