Driebergen-Rijsenburg (Nederland), 17 mei 2022

  • Betere hefboomwerking van schaalvoordelen in de thuismarkten 
  • Een reductie tot 150 banen wordt in 2024 verwacht
  • EUR 11-12 miljoen besparingen op jaarbasis
  • Intentie tot het nemen van een herstructureringsvoorziening van EUR 6 miljoen

Triodos Bank maakt vandaag haar voornemen bekend om haar middelen te optimaliseren en de impact voor de klanten en investeerders van de bank te verhogen. 

Jeroen Rijpkema, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Triodos Bank: 

"Triodos Bank is gestart als een kleine bank met de missie om geld in te zetten voor positieve verandering. In de afgelopen 42 jaar zijn we uitgegroeid tot een middelgrote bank die actief is in vijf Europese landen. Hoewel onze missie om positieve impact te creëren onveranderd is gebleven, is het financiële landschap veranderd en vereist dit van ons dat we mee evolueren. 

Om koploper te blijven op het gebied van duurzame financiering, moeten we onze kosten-inkomsten verhouding en ons rendement op eigen vermogen verbeteren. Door ons bedrijfs- en operationele model aan te passen en onze schaalgrootte in de verschillende landen te benutten, zullen we dit kunnen bereiken."

De aankondiging van vandaag is een verdere stap op weg naar de realisatie van de doelstellingen die Triodos Bank tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering op 28 september 2021 heeft meegedeeld: de verdere verbetering van de kosten-inkomsten verhouding tot 75-70% en de verbetering van het rendement op het eigen vermogen tot een bandbreedte van 4-6% in 2025.

De beoogde veranderingen zullen een betere afstemming van de activiteiten, een verdergaande integratie van processen en een vereenvoudigd bestuur binnen de groep mogelijk maken, ter ondersteuning van de verdere groei van de activiteiten in Nederland, België, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. 

De herstructurering zal de bank helpen om kostenbesparingen van circa EUR 11-12 miljoen te realiseren. De veranderingen zullen naar verwachting resulteren in een reductie van 130 tot 150 banen bij de bankactiviteiten tegen het einde van 2024. De vermindering van het aantal arbeidsplaatsen zal worden gerealiseerd door natuurlijk verloop, verschuivingen en ontslag van medewerkers. Om deze herstructurering mogelijk te maken heeft Triodos Bank het voornemen een herstructureringsvoorziening van EUR 6 miljoen te treffen. Het overleg met de vakbonden en de Ondernemingsraad over een sociaal plan is gestart.

Afhankelijk van het advies van de Ondernemingsraad verwacht Triodos Bank na de zomer van dit jaar te kunnen starten met de implementatie van de voorgenomen veranderingen.

 

Over Triodos Bank
Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.

Triodos Bank heeft bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, evenals beleggingsbeheeractiviteiten gevestigd in Nederland maar wereldwijd actief.
Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van 60 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie.
Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.

De meest recente bedrijfsinformatie is beschikbaar op de website van Triodos Bank N.V.: www.triodos.com